banner

Про публічне представлення інформації про виконання бюджету міста Миколаєва за 2020 рік

Про публічне представлення інформації про виконання бюджету міста Миколаєва за 2020 рік

10.03.2021

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України 04 березня 2021 року у великому залі виконавчого комітету Миколаївської міської ради відбулося публічне представлення інформації про виконання бюджету міста Миколаєва за 2020 рік та представлення головними розпорядниками бюджетних коштів інформації про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період.

Директор департаменту фінансів Віра Святелик доповіла про виконання бюджету міста Миколаєва за 2020 рік.

У своєму виступі вона зазначила, що до дохідної частини бюджету міста за 2020 рік надійшло 4 056,7 млн. грн, що складає 97,5 % до планових показників. З загальної суми доходів до загального фонду надійшло – 3 983,6 млн. грн та до спеціального фонду – 73,1 млн. грн. Недовиконання склало 103,8 млн. грн, з яких по загальному фонду – 101,3 млн. грн та по спеціальному фонду – 2,5 млн. грн.

  

Бюджет міста Миколаєва наповнений:

- на 77,1 % за рахунок податків, зборів та інших неподаткових платежів, що формують загальний фонд. При надходженні таких платежів у сумі 3 129,7 млн. грн планові показники виконані на 97,2 % та недовиконання запланованих обсягів склало 89,8 млн. грн;

- на 1,8 % за рахунок податків, зборів та інших неподаткових платежів, що формують спеціальний фонд. При надходженні таких платежів у сумі 73,1 млн. грн планові показники виконані на 96,6 % та недовиконання запланованих обсягів склало 2,5 млн. грн;

- на 21,1 % за рахунок офіційних трансфертів з державного та місцевих бюджетів, обсяг надходжень яких склав 853,9 млн. грн, або 98,7 % та до затверджених показників недонадійшло 11,5 млн. грн.

  

Основними платежами загального фонду бюджету є:

-       податок на доходи фізичних осіб, який забезпечив надходження в сумі 2 084,7 млн. грн або 66,6 % податкових та неподаткових платежів. Планові показники цього доходного джерела виконані на 95,7 % та недоотримано 93,3 млн. грн. Основним фактором, що мав вплив на таке виконання стало скорочення протягом звітного року чисельності найманих працівників на підприємствах та в організаціях міста та зменшення середньої заробітної плати в результаті проведення карантинних заходів;

-       другим джерелом, питома вага якого у обсязі власних доходів складає 25,0 %, є місцеві податки та збори. Загальна сума цих надходжень 785,8 млн. грн (плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок, транспортний податок та туристичний збір). Планові показники цього доходного джерела виконані на 100,1 %;

-       при надходженні в сумі 215,6 млн. грн питома вага акцизного податку в загальних обсягах податкових та неподаткових надходжень загального фонду склала 6,9 %. За рахунок цього податку забезпечено понадпланові надходження в сумі 6,6 млн. грн;

-       по іншим платежам, контроль за надходженнями яких покладено на органи місцевого самоврядування надійшло 43,6 млн. грн при запланованих 47,7 млн. грн виконання планових показників не забезпечено по платі за надання адміністративних послуг.

В порівнянні з 2019 роком обсяг надходжень податків і зборів загального фонду бюджету міста збільшився на 264,0 млн. грн або на 9,2 %, тоді як аналогічний показник у 2019 та 2018 роках складав 15,9 %.

  

Планові показники спеціального фонду бюджету міста Миколаєва за 2020 рік виконані на 96,6 % та спеціальний фонд бюджету міста наповнений в сумі 73,1 млн. грн та недовиконання запланованих обсягів склало 2,5 млн. грн; що стало результатом відсутності операцій з продажу майна та земельних ділянок.

До цільового фонду бюджету міста надійшло 5,3 млн. грн.  

Видатки бюджету міста Миколаєва за 2020 рік склали 4 086,9 млн. грн та зменшилися на 745,3 млн. грн, або на 15,4 % у порівнянні з 2019 роком.

  

Бюджет міста Миколаєва у 2020 році зберіг соціальну спрямованість, як це було і в попередні роки.

  

На фінансування програм соціально-культурної сфери та державного управління направлено 2 704,7 млн. грн (66,2 % від загального обсягу видатків).

На економічну діяльність направлено 687,4 млн. грн (16,8 %).

Видатки на житлово-комунальне господарство склали 555,1 млн. грн (13,6%).

Перераховано до державного бюджету реверсної дотації згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» – 97,2 млн. грн (2,4%).

На фінансування інших програм та заходів спрямовано 42,5 млн. грн, що становить 1,0 % від загальної суми видатків.

Пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво житла в звітному періоді надано на загальну суму 23,9 млн. грн; повернено кредитів до бюджету у сумі 6,5 млн. грн.

Пріоритетними напрямками витрачання бюджетних ресурсів протягом всього бюджетного періоду було своєчасне фінансування захищених статей видатків: заробітної плати, харчування, медикаментів, енергоносіїв, соціальних виплат, інших напрямків, визначених рішенням про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік.

  

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери міста склали 1 968,3 млн. грн.

На придбання медикаментів спрямовано 57,2 млн. грн, що у 1,5 рази більше ніж у 2019 році.

На організацію харчування в бюджетних установах витрачено 70,9 млн. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 185,4 млн. грн.

На соціальне забезпечення витрачено 138,1 млн. грн.

На інші поточні видатки – 789,2 млн. грн.

На капітальні видатки спрямовано 780,6 млн. грн, у тому числі за рахунок бюджету розвитку – 773,3 млн. грн, з них:

  • придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 79,7 млн. грн (закладам соціально-культурної сфери та державного управління – 70,0 млн. грн, з яких 33,5 млн грн. майже 50% було направлено на покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я);
  • капітальний ремонт – 405,7 млн. грн (об'єктів соціально-культурного призначення – 127,9 млн. грн; житлового фонду – 72,7 млн. грн; інших об’єктів житлово-комунального господарства – 102,9 млн. грн; доріг – 42,9 млн. грн; в частині проведення заходів енергозбереження житлових будинків та об'єктів соціально-культурного призначення – 53,9 млн. грн; інші – 5,4 млн. грн);
  • капітальне будівництво, реконструкція та реставрація – 141,0 млн. грн (об’єктів соціально – культурного призначення – 54,6 млн. грн., об'єктів житлово-комунального господарства – 62,6 млн. грн.; на будівництво дюкеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка в рамках співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, – 20,4 млн. грн, інших об’єктів комунальної власності – 3,4 млн. грн);
  • внески до статутних капіталів – 96,9 млн. грн;
  • інші капітальні видатки – 50,0 млн. грн.

Бюджет міста за 2020 рік виконано із загальним результатом – дефіцит у сумі 47,6 млн. грн, із них по загальному фонду профіцит 713,5 млн. грн., по спеціальному фонду дефіцит 761,1 млн. грн.

По загальному фонду бюджету міста Миколаєва залишок коштів на рахунках на початок бюджетного року становив 110,1 млн. грн, по закінченню року становить – 40,1 млн. грн. Залишки коштів на рахунках спеціального фонду бюджету (крім рахунків, на яких обліковуються власні надходження бюджетних установ) на 01.01.2020 сумарно складали 5,3 млн. грн, по закінченню року – 19,2 млн. грн.

 

Далі виступали головні розпорядники бюджетних коштів, які розповіли про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період.

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України:

Інформація про виконання бюджету міста Миколаєва за 2020 рік опублікована в газеті «ЮЖНАЯ ПРАВДА» від 20-23 лютого 2021 року № 14 (24137).

На офіційному сайті Миколаївської міської ради розміщено:

річний звіт за 2020 рік за адресою: https://mkrada.gov.ua/content/zviti1.html

інформація про виконання бюджету міста Миколаєва за 2020 рік за адресою: https://mkrada.gov.ua/content/informaciya-pro-vikonannya-byudzhetu-mista-mikolaeva-za-2020r.html

На офіційних сайтах головних розпорядників коштів бюджету міста Миколаєва розміщено інформацію про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період.

 

Департамент фінансів

Миколаївської міської ради