banner

Про публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за 2018 рік

Про публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за 2018 рік

26.03.2019

Про публічне представлення інформації про виконання

міського бюджету за 2018 рік

 

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України 12 березня 2019 року у великому залі міської ради відбулося публічне представлення інформації про виконання бюджету міста Миколаєва за 2018 рік.

Департамент фінансів Миколаївської міської ради спільно з головними розпорядниками бюджетних коштів звітували про надходження та освоєння бюджетних коштів.

Директор департаменту фінансів Віра Євгенівна Святелик доповіла про виконання бюджету міста Миколаєва за 2018 рік.

У своєму виступі вона зазначила, що до дохідної частини міського бюджету за 2018 рік надійшло 4595,9 млн. грн., що складає 101,5% до планових показників. З загальної суми доходів до загального фонду надійшло – 4484,7 млн. грн. та до спеціального фонду – 111,2 млн. грн.

Бюджет міста Миколаєва наповнений:

- на 53,8 % за рахунок податків, зборів та інших неподаткових платежів, що формують загальний фонд. При надходженні таких платежів у сумі 2473,4 млн. грн. планові показники виконані на 101,8% та понадпланові обсяги склали 44,9 млн. грн.;

- на 2,4 % за рахунок податків, зборів та інших неподаткових платежів, що формують спеціальний фонд. При надходженні таких платежів у сумі 108,1 млн. грн. план перевиконано в 1,8 разів та понад затверджені показники надійшло 47,4 млн. грн.;

- на 43,8 % за рахунок офіційних трансфертів з державного та місцевих бюджетів, обсяг надходжень яких склав 2014,4 млн. грн., або 98,8 % та до затверджених показників недонадійшло 23,7 млн. грн. це – 3,6 млн. грн. субвенція на погашення різниці в тарифах на теплопостачання та водопостачання та 20,1 млн. грн. соціальні субвенції.

Основними платежами загального фонду бюджету є:

-       податок на доходи фізичних осіб, який забезпечив надходження 1590,1 млн. грн. або 64,3 % податкових та неподаткових платежів та 30,5 млн. грн. понадпланових надходжень доходів загального фонду. Основним фактором, що мав вплив на таке перевиконання стало випередження темпів зростання доходів фізичних осіб в порівнянні з прогнозованими;

-       другим джерелом за питомою вагою у обсязі власних доходів 24,1 % є місцеві податки та збори, загальна сума надходжень яких склала 596,6 млн. грн. (плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок, транспортний податок та туристичний збір). Невиконання планових показників на 19,9 млн. грн. стало результатом змін в законодавстві щодо пільгового оподаткування земель залізниці;

-       при надходженні в сумі 212,5 млн. грн. питома вага акцизного податку в загальних обсягах податкових та неподаткових надходжень загального фонду склав 8,5 %. За рахунок цього податку забезпечено понадпланові надходження в сумі 20,7 млн. грн.;

-       за рахунок розміщення вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках державних банків в доход бюджету надійшло 21,4 млн. грн., з них 8,7 млн. грн. понадпланові показники;

-       по іншим платежам, контроль за надходженнями яких покладено на органи місцевого самоврядування (адміністративні штрафи, плата за встановлення земельного сервітуту, плата за місця тимчасового розміщення зовнішньої реклами, плата за надання адміністративних послуг, орендна плата за користування майном комунальної власності) надійшло 58,6 млн. грн. при запланованих 47,3 млн. грн.

Планові показники спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік перевиконанні в 1,6 разів або на 43,8 млн. грн., в т.ч. понадпланові надходження податків та неподаткових платежів склало 47,4 млн. грн. та недонадійшло 3,6 млн. грн. субвенції з державного бюджету.

Перевиконання затверджених обсягів доходів спеціального фонду забезпечено за рахунок:

-       надходжень коштів пайової участі у розвитку міста на 7,9 млн. грн.;

-       власних надходжень бюджетних установ на 35,6 млн. грн.(в 1,7 рази більше затверджених) в тому числі 41,7 млн. грн. за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків, які відповідно до бюджетного законодавства не плануються, при цьому планові надходження від плати за послуги недовиконанні на 6,1 млн. грн.

Видатки бюджету міста Миколаєва за 2018 рік склали 4657,2 млн. грн. та збільшились на 488,2 млн. грн., або в 1,1 рази до 2017 року.

Бюджет міста Миколаєва зберіг соціальну спрямованість, як це було і в попередні роки.

На фінансування соціально-культурної сфери витрачено 3451,0 млн. грн. або 74,1% від загального обсягу видатків бюджету міста, в тому числі:

-       на освіту спрямовано – 1368,3 млн. грн. (29,4 %);

-       соціальний захист та соціальне забезпечення – 1185,5 млн. грн. (25,4 %);

-       охорону здоров’я – 669,9 млн. грн. (14,4 %);

-       фізичну культуру i спорт – 116,7 млн. грн. (2,5 %);.

-       культуру і мистецтво – 110,6 млн. грн. (2,4 %).

На інші галузі спрямовано 1206,2 млн. грн., що становить 25,9 % від загальної суми видатків, з них на: житлово-комунальне господарство – 442,3 млн. грн., транспорт та дорожнє господарство – 99,9 млн. грн., будівництво – 193,4 млн. грн. (з них на будівництво об'єктів соціально-культурного призначення – 132,7 млн. грн.), внески органів місцевого самоврядування до статутних капіталів суб’єктів підприємницької діяльності – 69,9 млн. грн., заходи з енергозбереження – 39,4 млн. грн.

Пріоритетними напрямками витрачання бюджетних ресурсів протягом всього бюджетного періоду було своєчасне фінансування захищених статей видатків: заробітної плати, харчування, медикаментів, енергоносіїв, соціальних виплат та допомог, інших напрямків, визначених рішенням про бюджет міста Миколаєва на 2018 рік.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери міста склали 1830,8 млн. грн. та збільшилися проти попереднього року в 1,2 рази.

На придбання медикаментів спрямовано 48,0 млн. грн.

На організацію харчування в бюджетних установах витрачено 76,9 млн. грн., що на 5,7 млн. грн. менше, ніж у 2017 році, при цьому збережено безкоштовне харчування учнів шкіл 1-4 класів та учнів пільгового контингенту.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 195,1 млн. грн.

На соціальні виплати та допомоги населенню витрачено 1192,3 млн. грн. (на 92,8 млн. грн. більше ніж у 2017 році) (у тому числі на виплату допомоги сім'ям з дітьми, на надання пільг та житлових субсидій, виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, стипендії учням професійно-технічних закладів освіти, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян, інші соціальні виплати).

Перераховано до державного бюджету реверсну дотацію 100,7 млн. грн., а також субвенції:

-       з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів спрямовано 2,2 млн. грн.;

-       обласному бюджету Миколаївської області перераховано 16,2 млн. грн.

На капітальні видатки спрямовано 591,2 млн. грн. (з них: за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 11,2 млн. грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1,2 млн. грн., надходжень до бюджету розвитку – 578,8 млн. грн.).

На інші видатки – 606,0 млн. грн.

Бюджет міста за 2018 рік виконано із загальним результатом – дефіцит у сумі 81,2 млн. грн., із них по загальному фонду профіцит 509,1 млн. грн., по спеціальному фонду дефіцит 590,4 млн. грн.

Далі виступали керівники головних розпорядників бюджетних коштів, які у своїй доповіді розповіли про використання коштів за бюджетними програмами та звітними показниками, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про міський бюджет на 2018 рік (зі змінами).

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України

Інформація про виконання міського бюджету за 2018 рік опублікована в газеті «Южная правда» від 26.02.2018.

На офіційному сайті Миколаївської міської ради розміщено:

річний звіт та детальна інформація про виконання міського бюджету за 2018 рік за адресою: https://mkrada.gov.ua/content/publichne-predstavlennya-informacii-pro-vikonannya-miskogo-byudzhetu-mmikolaeva-za-2018-rik.html

річна бюджетна звітність за 2018 рік головних розпорядників бюджетних коштів за адресою: https://mkrada.gov.ua/content/richna-byudzhetna-zvitnist-za-2018r-golovnih-rozporyadnikiv-byudzhetnih-koshtiv.html

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради