banner

Оголошення про проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у 2022 році

Оголошення про проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у 2022 році

04.02.2022

       Департамент фінансів Миколаївської міської ради на виконання пункту 12 рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/189 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік» оголошує конкурс серед банків, у яких держава володіє 75 і більше відсотками статутного капіталу, щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках.

       Пропозиції банками надаються в запечатаному конверті до 17-00 години 9 лютого 2022 року за адресою м. Миколаїв, вул. Адміральська 20 каб. 425 (департамент фінансів).

       Контактний телефон (0512) 37-07-33 (Нікітенко Л.)

       Розгляд пропозицій відбудеться 14 лютого 2022 року о 11-00 годині за адресою : м. Миколаїв, вул. Адміральська 20, будинок міськвиконкому, каб. 434 (департамент фінансів).

 

   Заявка - пропозиція  щодо розміщення у 2022 році тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках 

 

       Відповідно до вимог ст.16 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12.01 2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), згідно пункту 12 рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/189 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік» департаментом фінансів Миколаївської міської ради оголошується конкурс серед банків, що відповідають критеріям визначеним підпунктом 6 пункту 3 вказаної постанови, щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у 2022 році.

  1. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської міської

територіальної громади здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів бюджету Миколаївської міської територіальної громади без обмеження граничною сумою розміщення. Мінімальна сума вкладу 1 млн. грн. Попередньо обсяг тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади для розміщення на вкладних(депозитних) рахунках у банку планується у сумі до 200,0 млн. грн.

       2. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися на вкладних (депозитних) рахунках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету з яких вони перераховувалися не пізніше 21 грудня 2022 року.

       3. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади такі документи:

а) заяву на участь у конкурсі;

б) завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію; ліцензії на право здійснення банківських операцій та довіреності керуючому філією (відділенням) банку;

в) інформацію Національного банку України щодо показника (в %%) статутного капіталу банку яким володіє держава;

г) конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на депозитних рахунках, які обов’язково включають пропозиції щодо:

- процентної ставки по депозиту;

- можливості перегляду процентної ставки протягом терміну перебування коштів бюджету на депозиті в банку в разі зростання облікової ставки Національного банку України;

- умов та періодичності сплати процентів;

- права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу та терміну, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунки бюджету Миколаївської міської територіальної громади за письмовим зверненням департаменту фінансів;

- незнижувального залишку на депозитному рахунку або його відсутності;

- можливості постійного поповнення вкладу;

- заборони безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку департаменту фінансів Миколаївської міської ради;

- відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

       4. Критеріями при визначені банку-переможця є конкурсні пропозиції. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

       5. Пропозиції надаються в запечатаному конверті, на якому зазначається назва учасника та його адреса, з поміткою «заява на участь у конкурсі». Зворотна сторона конверта скріплюється в чотирьох місцях печаткою банку. Пропозиції надаються до 17-00 год. 9 лютого 2022 року за адресою м. Миколаїв, вул. Адміральська 20 каб. 425 (департамент фінансів).

       Контактний телефон (0512) 37-07-33 (Нікітенко Л.М.)

     6. Розкриття пропозицій відбудеться 14 лютого 2022 року о 11-00 год. за адресою : м. Миколаїв, вул. Адміральська 20, будинок міськвиконкому, каб. 434 (департамент фінансів).

     7. Рішення конкурсної комісії   оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні.

     8. На підставі рішення конкурсної комісії департамент фінансів Миколаївської міської ради укладає з переможцем договір банківського вкладу (депозиту).